Avertissements

Augmentation de la circulation de faux billets nommés “de cinéma” o “fantaisie”
Augmentation de la circulation de faux billets nommés “de cinéma” o “fantaisie”
Concerne les billets de 5, 10, 20 et 50 euros | 26-01-2023
Alerte à la détection de faux billets
Alerte à la détection de faux billets
Concerne les billets de 500 euros | 02-11-2022
Bit2me
Bit2me
Avertissements | 26-05-2021

Registres

Juillet 2022
18-07-2022
Juin 2021
Juin 2021
09-06-2021
Mai 2021
Mai 2021
Médiateurs d'Assurance | 04-05-2021

Nouvelle réglementation

Comunicat tècnic núm. 10/2023-SF
Coixí anticíclic 4t trimestre 2023 | 29-09-2023
Decret 404/2023, del 16-8-2023, de finalització de la segona fase del programa ...
Decret 404/2023, del 16 d’agost del 2023 | 23-08-2023
Comunicat tècnic núm. 29-2023/A
Requeriment d’informació en relació amb l’impacte de la futura aplicació de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) al sector assegurador i reassegurador. | 22-08-2023