Warnings

Increase in the circulation of counterfeit banknotes named “movie money” or “prop copy”
Increase in the circulation of counterfeit banknotes named “movie money” or ...
It concerns 5, 10, 20 and 50 euros notes | 26-01-2023
Warning for the detection of counterfeit notes
Warning for the detection of counterfeit notes
It affects banknotes of 500 euros | 02-11-2022
Bit2me
Bit2me
Warnings | 26-05-2021

Register

July 2022
18-07-2022
June 2021
June 2021
09-06-2021
May 2021
May 2021
Insurance Mediators | 04-05-2021

New regulation

Comunicat tècnic núm. 10/2023-SF
Coixí anticíclic 4t trimestre 2023 | 29-09-2023
Decret 404/2023, del 16-8-2023, de finalització de la segona fase del programa ...
Decret 404/2023, del 16 d’agost del 2023 | 23-08-2023
Comunicat tècnic núm. 29-2023/A
Requeriment d’informació en relació amb l’impacte de la futura aplicació de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) al sector assegurador i reassegurador. | 22-08-2023