Règlements

Reglament de la LLei 8/2018, dels serveis de pagament i el diner electrònic
Decret del 20-06-2018
27/06/2018 - Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Règlement - Norme
Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
Decret del 20-12-2017
27/12/2017 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Règlement - Gestion des risques | Gouvernance d'entreprise | Norme | Actes administratif soumis à agrément/inscription | Solvabilité/Liquidité
Decret de 13-12-2017 relatiu a les condicions a aplicar als dipòsits corresponents a les reserves en garantia constituïts per les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva del sistema financer andorrà
Decret del 13-12-2017
13/12/2017 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Règlement - Norme
Marc comptable EOSF i OIC segons NIIF
Decret del 22-12-2016
22/12/2016 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Règlement - Règles comptables | Norme
Decret del 7-12-16 relatiu a les condicions a aplicar als dipòsits corresponents a les reserves en garantia constituïts per les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col•lectiva del sistema financer andorrà
Decret del 07-12-2016
07/12/2016 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Règlement - Norme
Reglament de desenvolupament del que estableix l’article 8.1.c de l’Acord monetari entre Andorra i la UE en relació amb la tramesa de dades estadístiques simplificades al Banc Central Europeu
Decret del 17-08-2016
17/08/2016 - Établissements bancaires | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Règlement - Envoi d'informations périodique
Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança
Decret del 03-07-2002
03/07/2002 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Règlement - Norme | Taxes et autres contreprestations