Réglementation en examen parlementaire

En attente de débat / votation

 

Approuvées et en attente de publication officielle
  • Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

Consultar

  • Projecte de llei de creació de reserves internacions i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat 

Consultar

  • Projecte de llei d'economia digital, l'emprenedoria i innovació

Consultar