Réglementation en examen parlementaire

En attente de débat / votation
Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

Consulter réglamentation

Proposició de llei dels actius virtuals

Consulter réglamentation

 

Approuvées et en attente de publication officielle
Projecte de Llei de conglomerats financers

Consulter réglamentation

Projecte de Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

Consulter réglamentation