Réglementation en examen parlementaire

En attente de débat / votation
  • Projecte de llei d'economia digital, l'emprenedoria i innovació

  • Proposició de llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain

Consultar

Consultar

 

Approuvées et en attente de publication officielle