Réglementation en examen parlementaire

En attente de débat / votation
Projecte de Llei de conglomerats financers

Consulter réglamentation

Projecte de Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

Consulter réglamentation

 

Approuvées et en attente de publication officielle
Projecte de Llei de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic

Consulter réglamentation