Lois

Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera
Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013
20/03/2019 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Loi - Norme | Conditions de fonctionnement: exigences opérationnelles | Protection de l'investisseur
Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic
Llei 8/2018 i Llei 27/2018 - Decret del 06-02-2019 text refós
13/02/2019 - Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Loi - Norme | Taxes et autres contreprestations | Actes administratif soumis à agrément/inscription
Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers
Llei 36/2018
23/01/2019 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | Entreprises d'assurance et de réassurance - Loi - Norme | Conditions de fonctionnement: exigences opérationnelles
Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió
Llei 35/2018
23/01/2019 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Loi - Norme | Conditions de fonctionnement: exigences opérationnelles | Solvabilité/Liquidité | Gestion des risques | Gouvernance d'entreprise
Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d'inversions
Llei 20/2018
03/10/2018 - Établissements bancaires | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Loi - Norme | Protection de l'investisseur
Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana
Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana
04/07/2018 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement | Entreprises d'assurance et de réassurance | Fonds et plans de retraite | Intermédiaires - Loi - Taxes et autres contreprestations
Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
Llei 12/2017
19/07/2017 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Loi - Norme | Solvabilité/Liquidité
Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer
Llei 7/1997 - Decret del 12-02-2014 text refós
19/02/2014 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Loi - Norme
Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera
Llei 8/2013 - Decret del 12-02-2014 text refós
19/02/2014 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Loi - Norme | Conditions de fonctionnement: exigences opérationnelles | Protection de l'investisseur
Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà
Llei 35/2010 - Decret del 12-02-2014 text refós
19/02/2014 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Loi - Actes administratif soumis à agrément/inscription
Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà
Llei 10/2008 - Decret del 12-02-2014 text refós
19/02/2014 - OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Loi - Protection de l'investisseur | Organismes de placement collectif
Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
Llei 7/2013
05/06/2013 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Loi - Conditions de fonctionnement: exigences opérationnelles
Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, de 14-5-2002
14/05/2002 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Loi - Norme | Taxes et autres contreprestations
Llei de creació de l'Oficina Andorrana d'Entitats d'Assegurança d'Automòbil, de 4-11-93
04/11/1993 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Loi - Norme
Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automobils
04/12/1991 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Loi - Norme