Communiqués techniques

Tramesa dels Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 11-2019/A
20/03/2019 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Informe anual sobre la situació financera i de solvència
Comunicat Tècnic núm. 10-2019/A
12/02/2019 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Norme | Envoi d'informations périodique
Requeriment d’informació en relació amb els llibres i registres obligatoris
Comunicat Tècnic núm. 9-2019/A
12/02/2019 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Norme
Declaració dels actuaris inscrits al Registre d’Actuaris de l’Autoritat Financera Andorrana
Comunicat Tècnic núm. 8-2019/A
04/02/2019 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Norme
Reunions anyals permanents amb els auditors externs i l'actuari
Comunicat Tècnic núm. 7-2019/A
04/02/2019 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Norme
Autorització de l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 6-2019/A
04/02/2019 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Norme | Actes administratif soumis à agrément/inscription
Informe anyal de prevenció i lluita contra el blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 5-2019/A
04/02/2019 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Norme
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 46/SGOIC
25/01/2019 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Règles comptables
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 45/SGOIC
25/01/2019 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Règles comptables
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 35/SFI; 35/AFI; 32/SGP; 25/ASF
25/01/2019 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 34/SFI; 34/AFI; 31/SGP; 24/ASF
25/01/2019 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Creació del Registre d'Actuaris de l'Autoritat Financera Andorrana
Comunicat Tècnic núm. 4-2018/A
03/12/2018 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Norme | Actes administratif soumis à agrément/inscription
Requeriment d'informació en relació amb l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 3-2018/A
03/12/2018 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Norme | Envoi d'informations périodique
Requeriment d'informació per iniciar el Registre d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores
Comunicat Tècnic núm. 2-2018/A
07/11/2018 - Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Norme | Actes administratif soumis à agrément/inscription
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 254/18
08/08/2018 - Établissements bancaires - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Règles comptables | Solvabilité/Liquidité | Gestion des risques
Distribució a clients de classes de participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió
Comunicat Tècnic núm. 253/18-EB; 44/SGOIC; 33/SFI; 33/AFI; 30/SGP; 23/ASF
03/08/2018 - Établissements bancaires | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Communiqué technique - Protection de l'investisseur | Organismes de placement collectif | Norme
Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries
Comunicat Tècnic núm. 245/18 bis
12/07/2018 - Établissements bancaires - Communiqué technique - Gouvernance d'entreprise | Norme
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC
Comunicat Tècnic núm. 32/SFI; 32/AFI; 29/SGP; 22/ASF
17/04/2018 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Taxes et autres contreprestations
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC
Comunicat Tècnic núm. 43/SGOIC
17/04/2018 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Taxes et autres contreprestations
Adopció anticipada NIIF-UE (només SGOIC bancàries)
Comunicat Tècnic núm. 42/SGOIC
21/03/2018 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Règles comptables | Norme
Adopció anticipada NIIF-UE
Comunicat Tècnic núm. 251/18
21/03/2018 - Établissements bancaires - Communiqué technique - Règles comptables | Norme
Tramesa Estats Financers anuals auditats dels OIC
Comunicat Tècnic núm. 41/SGOIC
08/03/2018 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Règles comptables | Organismes de placement collectif
Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer
Comunicat Tècnic núm. 29/SFI; 29/AFI; 26/SGP; 19/ASF
03/10/2017 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Norme
Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer
Comunicat Tècnic 37/SGOIC
03/10/2017 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Gouvernance d'entreprise | Norme
Recopilació de dades estadístiques
Comunicat Tècnic núm. 36/SGOIC
09/05/2017 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Recopilació de dades estadístiques
Comunicat Tècnic núm. 249/17
09/05/2017 - Établissements bancaires - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique