Communiqués techniques

Contingut mínim dels registres d’ordres i d’operacions
Comunicat tècnic núm. 257/19-EB; 47/SGOIC; 36/SFI; 36/AFI; 33/SGP
12/04/2019 - Établissements bancaires | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Conditions de fonctionnement: exigences opérationnelles | Protection de l'investisseur | Norme
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
08/03/2019 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement | Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Taxes et autres contreprestations
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 46/SGOIC
25/01/2019 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Règles comptables
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 45/SGOIC
25/01/2019 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Règles comptables
Distribució a clients de classes de participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió
Comunicat Tècnic núm. 253/18-EB; 44/SGOIC; 33/SFI; 33/AFI; 30/SGP; 23/ASF
03/08/2018 - Établissements bancaires | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Communiqué technique - Protection de l'investisseur | Organismes de placement collectif | Norme
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC
Comunicat Tècnic núm. 43/SGOIC
17/04/2018 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Taxes et autres contreprestations
Adopció anticipada NIIF-UE (només SGOIC bancàries)
Comunicat Tècnic núm. 42/SGOIC
21/03/2018 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Règles comptables | Norme
Tramesa Estats Financers anuals auditats dels OIC
Comunicat Tècnic núm. 41/SGOIC
08/03/2018 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Règles comptables | Organismes de placement collectif
Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer
Comunicat Tècnic 37/SGOIC
03/10/2017 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Gouvernance d'entreprise | Norme
Recopilació de dades estadístiques
Comunicat Tècnic núm. 36/SGOIC
09/05/2017 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Modificació dels formularis 2 i 3
Comunicat Tècnic núm. 30/SGOIC bis
15/08/2015 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Modèle
Tarifes a disposició del públic
Comunicat Tècnic núm. 35/SGOIC
31/07/2014 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Protection de l'investisseur | Norme
Informació relativa a organismes d'inversió col·lectiva
Comunicat Tècnic núm. 18/SGOIC bis
26/03/2012 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Organismes de placement collectif
Personal de l'entitat
Comunicat Tècnic núm. 31/SGOIC
19/12/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció. Consideracions, criteris i documentació.
Comunicat Tècnic núm. 30/SGOIC
09/12/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Modèle
Informe complementari d’auditoria
Comunicat Tècnic núm. 27/SGOIC
29/11/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Requeriment de recursos propis mínims
Com. 25- SGOIC
21/10/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Norme
Contraprestacions sol·licituds OIC
Comunicat Tècnic núm. 22/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Taxes et autres contreprestations | Organismes de placement collectif
Classificació d’organismes d’inversió col·lectiva
Comunicat Tècnic núm. 23/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Norme | Organismes de placement collectif
Model de reglament de fons del tipus “OICVM” i del tipus “Altres OIC”
Comunicat Tècnic núm. 21/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Modèle | Organismes de placement collectif
Ràtios
Comunicat Tècnic núm. 24/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Norme | Organismes de placement collectif
Aclariments a la "Llei 10/2008 de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà"
Comunicat Tècnic núm. 20/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Norme | Organismes de placement collectif
Informació relativa a organismes d’inversió col·lectiva
Comunicat Tècnic núm. 18/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Organismes de placement collectif
Principi d’importància relativa en l’elaboració de l’informe d’auditoria sobre els estats financers
Comunicat Tècnic núm. 9/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Norme
Normes ètiques i de conducta
Comunicat Tècnic núm. 7/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Protection de l'investisseur | Norme
Organigrama de l’entitat
Comunicat Tècnic núm. 5/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Normes relatives a control intern
Comunicat Tècnic núm. 10/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Norme
Informe anyal blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 13/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Comptes globals o òmnibus
Comunicat Tècnic núm.14/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Norme
Model de contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres
Comunicat Tècnic núm. 15/SGOIC
27/05/2011 - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Modèle