Communiqués techniques

Coixí anticíclic 3r trimestre 2021
Comunicat núm. 2/2021-SF
01/07/2021 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Communiqué technique - Norme | Solvabilité | Macroprudentielle
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Comunicat núm. 7/2020-SF bis
10/05/2021 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Protection de l'investisseur
Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada
Comunicat núm. 1/2021-SF
26/04/2021 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Communiqué technique - Norme | Gouvernance d'entreprise | Actes administratif soumis à agrément/inscription
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA
Comunicat tècnic núm. 4/2020-SF bis
27/11/2020 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF
07/07/2020 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | Conseillers financiers | Agents financiers | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | Protection de l'investisseur
Renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer. Canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades
Comunicat tècnic núm. 6/2020-SF
29/06/2020 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Communiqué technique - Gouvernance d'entreprise | Actes administratif soumis à agrément/inscription
Transparència i informació als clients: tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables
Comunicat tècnic núm. 5/2020-SF
09/04/2020 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Communiqué technique - Protection de l'investisseur
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA
Comunicat tècnic núm. 4/2020-SF
17/02/2020 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Avaluació de la idoneïtat
Comunicat tècnic núm. 3/2019-SF
16/08/2019 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Communiqué technique - Norme | Conditions de fonctionnement: exigences opérationnelles | Protection de l'investisseur
Requeriment d'informació en relació amb els càrrecs de l'Alta Direcció
Comunicat tècnic núm. 2/2019-SF
31/07/2019 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Requeriment d'informació semestral - article 20.4 Llei 8/2013
Comunicat tècnic núm. 1/2019-SF
31/07/2019 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Contingut mínim dels registres d’ordres i d’operacions
Comunicat tècnic núm. 257/19-EB; 47/19-SGOIC; 36/19-SFI; 36/19-AFI; 33/19-SGP
12/04/2019 - Établissements bancaires | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Conditions de fonctionnement: exigences opérationnelles | Protection de l'investisseur | Norme
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
08/03/2019 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement | Entreprises d'assurance et de réassurance - Communiqué technique - Taxes et autres contreprestations
Distribució a clients de classes de participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió
Comunicat Tècnic núm. 253/18-EB; 44/18-SGOIC; 33/18-SFI; 33/18-AFI; 30/18-SGP; 23/18-ASF
03/08/2018 - Établissements bancaires | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Communiqué technique - Protection de l'investisseur | Organismes de placement collectif | Norme
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC
Comunicat Tècnic núm. 32/SFI; 32/AFI; 29/SGP; 22/ASF
17/04/2018 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Taxes et autres contreprestations
Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer
Comunicat Tècnic núm. 28/SFI; 28/AFI; 25/SGP; 18/ASF
03/10/2017 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Norme | Gestion des risques
Tarifes a disposició del públic
Comunicat Tècnic núm. 27/14-SFI; 27/14-AFI; 24/14-SGP; 17/14-ASF
31/07/2014 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Norme | Taxes et autres contreprestations
Dipòsits de valors i altres títols en custòdia. Complement Pla Comptable
Comunicat Tècnic núm. 25/SFI; 25/AFI
17/01/2013 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement - Communiqué technique - Norme | Règles comptables
Comptabilització Impost sobre societats. Complement Pla Comptable
Comunicat Tècnic núm. 24/SFI; 24/AFI; 22/SGP; 16/ASF
11/01/2013 - Sociétés financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Agences financières d'investissement - Communiqué technique - Norme
Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció. Consideracions, criteris i documentació.
Comunicat Tècnic núm. 22/SFI; 22/AFI; 20/SGP; 13/ASF
09/12/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Modèle | Actes administratif soumis à agrément/inscription
Informe complementari d'auditoria
Comunicat Tècnic núm. 19/SFI; 19/AFI; 17/SGP
21/10/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Operacions amb entitats i persones vinculades
Comunicat Tècnic núm. 20/SFI; 20/AFI; 18/SGP
21/10/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Conseillers financiers - Communiqué technique - Modèle
Inscripció dels OIC de dret estranger
Comunicat Tècnic núm. 18/SFI; 18/AFI
27/05/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement - Communiqué technique - Norme
Model de contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres
Comunicat Tècnic núm. 15/SFI; 15/AFI; 15/SGP
27/05/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines - Communiqué technique - Norme
Comptes globals o òmnibus
Comunicat Tècnic núm. 14/SFI; 14/AFI; 14/SGP
27/05/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines - Communiqué technique - Norme
Informe anyal blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 13/SFI; 13/AFI; 13/SGP
27/05/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique
Normes relatives a control intern
Comunicat Tècnic núm. 10/SFI; 10/AFI; 10/SGP; 10/ASF
27/05/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Norme
Principi d’importància relativa en l’elaboració de l’informe d’auditoria sobre els estats financers
Comunicat Tècnic núm. 9/SFI; 9/AFI; 9/SGP; 9/ASF
27/05/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Norme
Normes ètiques i de conducta
Comunicat Tècnic núm. 7/SFI; 7/AFI; 7/SGP; 7/ASF
27/05/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Norme | Protection de l'investisseur
Organigrama de l’entitat
Comunicat Tècnic núm. 5/SFI; 5/AFI; 5/SGP; 5/ASF
27/05/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Conseillers financiers | Sociétés de gestion de patrimoines - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique