Documentation concernant le respect des exigences précédentes

 • La justificació d’haver constituït el dipòsit previ exigit, que ha de ser de:
  • 3.000.000 d’euros en el cas de les entitats bancàries
  • 200.000 euros en el cas de les entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat
  • 200.000 euros en el cas de les societats financeres d’inversió
  • 60.000 euros en el cas de les agències financeres d’inversió
  • 15.000 euros en el cas de les societats gestores de patrimonis
  • 5.000 euros en el cas dels assessors financers
  • 30.000 euros en el cas de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva
  • 4.000 euros en el cas de les entitats de pagament que només proporcionen el servei de pagament de l’enviament de diners
  • 10.000 euros en el cas de les entitats de pagament que proporcionen el servei de pagament d’execució d’operacions de pagament quan el consentiment de l’ordenant per executar l’operació de pagament es doni mitjançant qualsevol dispositiu de telecomunicacions, digital o de TI o operador de xarxa, que actuï només com a intermediari entre l’usuari del servei de pagament i el proveïdor dels béns i serveis
  • 25.000 euros si l’entitat de pagament proporciona qualsevol de la resta de serveis de pagament
  • 70.000 euros en el cas d’entitats de diner electrònic

Il n'y a aucun élément dans ce dossier pour l'instant.