Moyen de paiement

Document Règlementation de référence Nom Doc Mensuel Trimestriel Semestriel Annuel
Avaluació dels riscos operatius i de seguretat associats als serveis de pagament que presten, així com de l’adequació de les mesures pal·liatives i els mecanismes de control aplicats Com. 259/19 --    

Dades estadístiques sobre el frau relacionat amb els diferents mitjans de pagament Com. 260/19 Informe incidents greus

Il n'y a aucun élément dans ce dossier pour l'instant.