Demande

Si vous avez des questions en tant que consommateur d’un service financier, vous pouvez utiliser notre section "Comment pouvons-nous vous aider?" ou adresser vos demandes de renseignements à l’AFA via le formulaire suivant:

Accepto els termes establerts en l'avís legal i protecció de dades
La resposta té com a finalitat ajudar a resoldre els dubtes sobre els temes de la consulta, i per tant no és vinculant per a les parts ni per a la resolució de procediments administratius. Tampoc recull propostes ni valoracions econòmiques ni es pronuncia sobre la validesa de les relacions contractuals entre les parts, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals.