Postes vacants-Annonces officielles

Poste vacant

Date publication

Date

limite

Contractació d’un tècnic per als Serveis Administratius i de Comptabilitat 22-10-2018 23-11-2018

Consulter la publication

Contractació de dos analistes amb experiència en mercats de capitals 22-10-2018 30-11-2018

Consulter la publication

Contractació de dos assessors jurídics amb experiència contrastada d'1 a 5 anys 22-10-2018 30-11-2018

Consulter la publication

Contractació de dos assessors jurídics amb experiència contrastada de més de 5 anys 22-10-2018 30-11-2018

Consulter la publication