Concours publics

Sur cette section, vous pouvez consulter les différents concours publics de l’AFA.
Titre Date État
Contractació de dos experts independents per nomenar-los membres del Comitè Tècnic com a òrgan consultiu en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà 30-11-2018 Adjugé

Consulter la publication

Adjudicació definitiva del subministrament d’una base de dades del software ORACLE per l’Autoritat Financera Andorrana 30-11-2018 Adjugé

Consulter la publication

Contractació de les assegurances D&O i RC Professional de l’Autoritat Financera Andorrana 22-11-2018 Fermé

Consulter la publication

S’adjudica definitivament la implantació d’una plataforma tecnològica que permeti l'intercanvi bidireccional de la informació a reportar entre les entitats supervisades i l’AFA 29-10-2018 Adjugé

Consulter la publication

Contractació de 2 lots d’assegurances per l’Autoritat Financera Andorrana 24-10-2018 Fermé

Consulter la publication

Contractació de dos experts independents per nomenar-los membres del Comitè Tècnic com a òrgan consultiu en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà 03-10-2018 Fermé

Consulter la publication

Implantació d’una plataforma tecnològica, que permeti l'intercanvi bidireccional de la informació a reportar entre les entitats supervisades i l’AFA 27-07-2018 Adjugé

Consulter la publication