Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer

Comunicat Tècnic núm. 28/SFI; 28/AFI; 25/SGP; 18/ASF
03/10/2017 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Norme | Gestion des risques