Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l’automatització de pagaments entre Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros (SEPA)

Decret del 20-06-2018, Decret de modificació del 24-04-2019


24/04/2019 - Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique - Règlement - Norme