Principi d’importància relativa en l’elaboració de l’informe d’auditoria sobre els estats financers

Comunicat Tècnic núm. 9/SFI; 9/AFI; 9/SGP; 9/ASF
27/05/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers - Communiqué technique - Norme