Model de contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres

Comunicat Tècnic núm. 15/SFI; 15/AFI; 15/SGP
27/05/2011 - Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines - Communiqué technique - Norme