Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d'inversions

Llei 20/2018 - Decret del 11-03-2020 text refós
11/03/2020 - Établissements bancaires | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) - Loi - Norme | Protection de l'investisseur