Guia supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i no legislatives, dels préstecs o crèdits aplicades arrel de la crisi de la COVID-19

Recomanació EB 01/2020 bis
28/07/2020 - Établissements bancaires - Guides et Recommandations - Norme | Solvabilité | Liquidité | COVID-19