Guia supervisora sobre les carències i extensions, legislatives i no legislatives, dels préstecs i crèdits aplicades arrel de la crisi de la COVID-19

Recomanació EB 01/2020 ter
19/01/2021 - Établissements bancaires - Guides et Recommandations - Solvabilité | Liquidité | COVID-19