Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital

Decret 478/2022

Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador

30/11/2022 - entitytypology-8 | Actifs numèriques - Règlement - Norme | Actes administratif soumis à agrément/inscription | Conditions de fonctionnement: exigences opérationnelles