Decret 204/2023, del 10-5-2023, de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra

Decret 204/2023
10/05/2023 - Entreprises d'assurance et de réassurance | Intermédiaires - Règlement - Gestion des risques | Gouvernance d'entreprise | Norme | Actes administratif soumis à agrément/inscription | Solvabilité | Liquidité