Renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer. Canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades

Comunicat tècnic núm. 6/2020-SF
  • Sol·licitud d’autorització prèvia per a la renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer.
  • Sol·licitud d’inscripció dels canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades del consell d’administració.
29/06/2020 - Établissements bancaires | Établissements financiers – non bancaires –- de crédit spécialisé | Sociétés financières d'investissement | Agences financières d'investissement | Sociétés de gestion de patrimoines | Conseillers financiers | Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) | Agents financiers | Établissements de paiement | Établissements de monnaie électronique | OPC de droit andorran | OPC de droit étranger | Autres produits d'investissement - Communiqué technique - Gouvernance d'entreprise | Actes administratif soumis à agrément/inscription