Informació programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis – Requeriments d’informació periòdica

Comunicat tècnic núm. 261/20-EB bis

Requeriments d’informació periòdica – Informació programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis

En compliment a l’establert a l’article 2.3 del Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, en el qual s’adopten mesures per respondre a l’impacte econòmic, en les empreses i els negocis del país, de la situació d’emergència sanitària, des de l’AFA es requereix, mitjançant l’emissió del Comunicat tècnic núm. 261/20-EB el 7 d’abril del 2020, una tramesa d’informació, a efectes comptables i de supervisió, en relació amb les facilitats creditícies atorgades en el marc d’aquest programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis.

La informació de la plantilla “AVALSCOVID” sol·licitada mitjançant el Comunicat tècnic núm. 261/20-EB ha de ser acumulativa, és a dir que ha d’incloure totes les operacions creditícies atorgades fins a la data de referència sota aquest programa extraordinari. Així mateix, aquesta plantilla es basa en el document ICCG i, per tant, a l’hora de complimentar-la, s’han de seguir les instruccions (desplegables i criteris) d’aquest document.

Mitjançant el present Comunicat, es modifica la periodicitat d’aquesta informació establerta al Comunicat tècnic núm. 261/20-EB, que passa de setmanal a mensual, fins a nou avís, i s’ha de trametre el 20è dia natural següent a la data de referència que serà el darrer dia de cada mes, o el següent dia hàbil en cas que la referida data sigui un dia no hàbil. Així doncs, la propera tramesa d’informació periòdica serà la relativa al dia 30 de maig. Consegüentment, l’última informació que s’ha de trametre amb caràcter setmanal serà la referent a la setmana del 30 d’abril i que s’ha de rebre a l’AFA, com a molt tard, avui dia 7 de maig.

La informació requerida mitjançant aquest Comunicat ha de ser tramesa a l’AFA per correu electrònic a l’adreça reporting@afa.ad.

Finalment, recordar que la plantilla requerida es troba disponible a l’apartat “Normativa” de la web de l’AFA.

Restem a la seva disposició per a l’esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en relació amb aquest Comunicat.


Consulta tota la informació útil i mesures adoptades als següents enllaços:

AFA                   Gorvern d'Andorra

07/05/2020 - Établissements bancaires - Communiqué technique - Envoi d'informations périodique | COVID-19