Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera

Llei 8/2013 - Decret del 19-02-2020 text refós
26/02/2020 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Asesores Financieros | Agencias Financieras de Inversión | Agentes Financieros | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Sociedades Gestoras de OIC | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Ley - Condiciones de funcionamiento: requisitos operativos | Norma | Protección al inversor