Guia supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i no legislatives, els préstecs o crèdits aplicats arrel de la crisi de la COVID-19

Recomanació EB 01/2020
10/06/2020 - Entidades Bancarias - Guías y Recomendaciones - Norma | Solvencia | Liquidez | Normativa contable | COVID-19