Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d'inversions

Llei 20/2018 - Decret del 11/03/2020 text refós
11/03/2020 - Entidades Bancarias | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Sociedades Gestoras de OIC - Ley - Norma | Protección al inversor