Guia supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i no legislatives, dels préstecs o crèdits aplicades arrel de la crisi de la COVID-19

Recomanació EB 01/2020 bis
28/07/2020 - Entidades Bancarias - Guías y Recomendaciones - Norma | Solvencia | Liquidez | COVID-19