Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital

Decret 478/2022

Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador

30/11/2022 - Veedor | Activos digitales - Reglamento - Norma | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción | Condiciones de funcionamiento: requisitos operativos