Recordatori sobre obligatorietat de tramesa d'informes de qualificació de riscos

Comunicat Tècnic núm. 86 bis
28/07/2011 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Gestión de riesgos