Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC

Comunicat Tècnic núm. 252/18
17/04/2018 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Tasas y otras contraprestaciones