Informació addicional a incorporar a l’informe complementari d’auditoria

Comunicat Tècnic núm. 157/13 ter
17/05/2013 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Gestión de riesgos