Aplicació de l’article 42 de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra

Comunicat Tècnic núm. 18-2020/A
26/02/2020 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Condiciones de funcionamiento: requisitos operativos