Leyes

Llei 8/2018 serveis de pagament i diner electrònic
Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic
23/11/2018 - Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico - Ley - Norma | Tasas y otras contraprestaciones | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción
Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d'inversions
Llei 20/2018
03/10/2018 - Entidades Bancarias | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Sociedades Gestoras de OIC - Ley - Norma | Protección al inversor
Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana
Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
04/07/2018 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión | Seguros y Reaseguros | Fondos y Planes de Pensiones | Mediadores - Ley - Tasas y otras contraprestaciones
Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer
Llei 7/1997 - Decret del 12-02-2014 text refós
19/02/2014 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico - Ley - Norma
Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera
Llei 8/2013 - Decret del 12-02-2014 text refós
19/02/2014 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Ley - Norma | Protección al inversor
Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà
Llei 35/2010 - Decret del 12-02-2014 text refós
19/02/2014 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Ley - Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción
Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà
Llei 10/2008 - Decret del 12-02-2014 text refós
19/02/2014 - OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Ley - Protección al inversor | Organismos de Inversión Colectiva
Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
Llei 7/2013
05/06/2013 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Ley - Condiciones de funcionamiento: requisitos operativos
Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, de 14-5-2002
14/05/2002 - Seguros y Reaseguros - Ley - Norma | Tasas y otras contraprestaciones
Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automobils
04/12/1991 - Seguros y Reaseguros - Ley - Norma