Comunicados Técnicos

Creació del Registre d'Actuaris de l'Autoritat Financera Andorrana
Comunicat Tècnic núm. 4-2018/A
03/12/2018 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción
Requeriment d'informació en relació amb l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 3-2018/A
03/12/2018 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Información periódica a remitir
Requeriment d'informació per iniciar el Registre d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores
Comunicat Tècnic núm. 2-2018/A
07/11/2018 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 254/18
08/08/2018 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Normativa contable | Solvencia / Liquidez | Gestión de riesgos
Distribució a clients de classes de participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió
Comunicat Tècnic núm. 253/18-EB; 44/SGOIC; 33/SFI; 33/AFI; 30/SGP; 23/ASF
03/08/2018 - Entidades Bancarias | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico - Comunicado Técnico - Protección al inversor | Organismos de Inversión Colectiva | Norma
Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries
Comunicat Tècnic núm. 245/18 bis
12/07/2018 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Gobierno Corporativo | Norma
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC
Comunicat Tècnic núm. 32/SFI; 32/AFI; 29/SGP; 22/ASF
17/04/2018 - Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros - Comunicado Técnico - Tasas y otras contraprestaciones
Adopció anticipada NIIF-UE (només SGOIC bancàries)
Comunicat Tècnic núm. 42/SGOIC
21/03/2018 - Sociedades Gestoras de OIC - Comunicado Técnico - Normativa contable | Norma
Adopció anticipada NIIF-UE
Comunicat Tècnic núm. 251/18
21/03/2018 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Normativa contable | Norma
Tramesa Estats Financers anuals auditats dels OIC
Comunicat Tècnic núm. 41/SGOIC
08/03/2018 - Sociedades Gestoras de OIC - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Normativa contable | Organismos de Inversión Colectiva
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 19/SFI; 19/AFI; 17/SGP
22/12/2017 - Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 30/SFI; 30/AFI; 27/SGP; 20/ASF
22/12/2017 - Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 40/SGOIC
22/12/2017 - Sociedades Gestoras de OIC - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Normativa contable
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 39/SGOIC
22/12/2017 - Sociedades Gestoras de OIC - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Normativa contable
Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer
Comunicat Tècnic núm. 29/SFI; 29/AFI; 26/SGP; 19/ASF
03/10/2017 - Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros - Comunicado Técnico - Norma
Recopilació de dades estadístiques
Comunicat Tècnic núm. 36/SGOIC
09/05/2017 - Sociedades Gestoras de OIC - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Recopilació de dades estadístiques
Comunicat Tècnic núm. 249/17
09/05/2017 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Tramesa dels Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 248/17
20/04/2017 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Normativa contable
Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries
Comunicat Tècnic núm. 245/17
13/01/2017 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Gobierno Corporativo
Ratio de Liquiditat: cartera de valors
Comunicat Tècnic núm. 107 quater
01/06/2016 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Gestión de riesgos | Solvencia / Liquidez
Tractament comptable de les contribucions al FAREB
Comunicat Tècnic núm. 244/15
18/12/2015 - Entidades Bancarias - Comunicado Técnico - Norma | Normativa contable
Modificació dels formularis 2 i 3
Comunicat Tècnic núm. 22bis/SFI; 22bis/AFI; 20bis/SGP; 13bis/ASF
15/08/2015 - Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros - Comunicado Técnico - Modelo | Gobierno Corporativo
Modificació dels formularis 2 i 3
Comunicat Tècnic núm. 30/SGOIC bis
15/08/2015 - Sociedades Gestoras de OIC - Comunicado Técnico - Modelo