Comunicados Técnicos

Coixí anticíclic 4t trimestre 2021
Comunicat núm. 3/2021-SF
01/10/2021 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Comunicado Técnico - Norma | Solvencia | Macroprudencial
Coixí anticíclic 3r trimestre 2021
Comunicat núm. 2/2021-SF
01/07/2021 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Comunicado Técnico - Norma | Solvencia | Macroprudencial
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Comunicat núm. 7/2020-SF bis
10/05/2021 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Protección al inversor
Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada
Comunicat núm. 1/2021-SF
26/04/2021 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico - Comunicado Técnico - Norma | Gobierno Corporativo | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA
Comunicat tècnic núm. 4/2020-SF bis
27/11/2020 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF
07/07/2020 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Sociedades Gestoras de OIC | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | Asesores Financieros | Agentes Financieros | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Protección al inversor
Renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer. Canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades
Comunicat tècnic núm. 6/2020-SF
29/06/2020 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Comunicado Técnico - Gobierno Corporativo | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción
Transparència i informació als clients: tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables
Comunicat tècnic núm. 5/2020-SF
09/04/2020 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión - Comunicado Técnico - Protección al inversor
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA
Comunicat tècnic núm. 4/2020-SF
17/02/2020 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Avaluació de la idoneïtat
Comunicat tècnic núm. 3/2019-SF
16/08/2019 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico - Comunicado Técnico - Norma | Condiciones de funcionamiento: requisitos operativos | Protección al inversor
Requeriment d'informació en relació amb els càrrecs de l'Alta Direcció
Comunicat tècnic núm. 2/2019-SF
31/07/2019 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Requeriment d'informació semestral - article 20.4 Llei 8/2013
Comunicat tècnic núm. 1/2019-SF
31/07/2019 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Notificació d'incidents
Comunicat tècnic núm. 12/19-EP
31/07/2019 - Entidades de Pago - Comunicado Técnico - Norma
Tarifes a disposició del públic
Comunicat tècnic núm. 10/19-EP
31/07/2019 - Entidades de Pago - Comunicado Técnico - Norma
Informe anyal blanqueig
Comunicat tècnic núm. 8/19-EP
31/07/2019 - Entidades de Pago - Comunicado Técnico - Norma
Normes relatives a control intern
Comunicat tècnic núm. 7/19-EP
31/07/2019 - Entidades de Pago - Comunicado Técnico - Norma
Informe complementari d'auditoria
Comunicat tècnic núm. 9/19-EP
31/07/2019 - Entidades de Pago - Comunicado Técnico - Norma
Materialitat
Comunicat tècnic núm. 6/19-EP
31/07/2019 - Entidades de Pago - Comunicado Técnico - Norma
Normes ètiques i de conducta
Comunicat tècnic núm. 5/19-EP
31/07/2019 - Entidades de Pago - Comunicado Técnico - Norma
Organigrama de l'entitat
Comunicat tècnic núm. 4/19-EP
31/07/2019 - Entidades de Pago - Comunicado Técnico - Norma
Informació mensual entitats sota el règim d'exempcions
Comunicat tècnic núm. 3/19-EP
31/07/2019 - Entidades de Pago - Comunicado Técnico - Norma
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
08/03/2019 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión | Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Tasas y otras contraprestaciones