Comunicados Técnicos

Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica
Comunicat tècnic núm. 5/2022-SF
02/08/2022 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión | Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Solvencia | Macroprudencial
Aplicació de sancions internacionals
Comunicat núm. 2/2022-AFA
25/03/2022 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión | Seguros y Reaseguros | Fondos y Planes de Pensiones | Mediadores - Comunicado Técnico - Norma
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2021
Comunicat tècnic núm. 1/2022-AFA
24/01/2022 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Seguros y Reaseguros | Otros Productos de Inversión - Comunicado Técnico - Tasas y otras contraprestaciones
Comunicació de potencials infraccions
Comunicat núm. 1/2021-AFA
10/12/2021 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma
Retorn de la fiança prestada a favor del Govern d’Andorra
Comunicat tècnic núm. CT23-2021/A
30/06/2021 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Solvencia
Fiança que s’ha de dipositar per inscriure una delegació al règim simplificat
Comunicat Tècnic núm. 17-2020/A
14/02/2020 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Tasas y otras contraprestaciones
Modificació del Reglament delegat (UE) 2015/35
Comunicat tècnic núm. 15-2020/A
11/02/2020 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Solvencia | Liquidez
Fiança per inscriure una delegació al règim simplificat
Comunicat tècnic núm. 14/19-A
13/12/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Derogació Comunicat tècnic 2/15 MinFin
Comunicat tècnic núm. 13/19-A
18/11/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Sistema de Control Intern
Comunicat Tècnic núm.12/19-A
20/06/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Tramesa dels Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 11/19-A
20/03/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
08/03/2019 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión | Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Tasas y otras contraprestaciones
Informe anual sobre la situació financera i de solvència
Comunicat Tècnic núm. 10/19-A
12/02/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Información periódica a remitir
Reunions anyals permanents amb els auditors externs i l'actuari
Comunicat Tècnic núm. 7/19-A
04/02/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma
Autorització de l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 6/19-A
04/02/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción
Informe anyal de prevenció i lluita contra el blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 5/19-A
04/02/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Norma
Creació del Registre d'Actuaris de l'Autoritat Financera Andorrana
Comunicat Tècnic núm. 4/18-A
03/12/2018 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción