Comunicados Técnicos

Retorn de la fiança prestada a favor del Govern d’Andorra
Comunicat tècnic núm. CT23-2021/A
30/06/2021 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Solvencia
Fiança que s’ha de dipositar per inscriure una delegació al règim simplificat
Comunicat Tècnic núm. 17-2020/A
14/02/2020 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Tasas y otras contraprestaciones
Modificació del Reglament delegat (UE) 2015/35
Comunicat tècnic núm. 15-2020/A
11/02/2020 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Solvencia | Liquidez
Fiança per inscriure una delegació al règim simplificat
Comunicat tècnic núm. 14/19-A
13/12/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Derogació Comunicat tècnic 2/15 MinFin
Comunicat tècnic núm. 13/19-A
18/11/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Sistema de Control Intern
Comunicat Tècnic núm.12/19-A
20/06/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Tramesa dels Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 11/19-A
20/03/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
08/03/2019 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión | Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Tasas y otras contraprestaciones
Informe anual sobre la situació financera i de solvència
Comunicat Tècnic núm. 10/19-A
12/02/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Información periódica a remitir
Reunions anyals permanents amb els auditors externs i l'actuari
Comunicat Tècnic núm. 7/19-A
04/02/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma
Autorització de l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 6/19-A
04/02/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción
Informe anyal de prevenció i lluita contra el blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 5/19-A
04/02/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir | Norma
Creació del Registre d'Actuaris de l'Autoritat Financera Andorrana
Comunicat Tècnic núm. 4/18-A
03/12/2018 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción
Requeriment d'informació en relació amb l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 3/18-A
03/12/2018 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Información periódica a remitir
Requeriment d'informació per iniciar el Registre d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores
Comunicat Tècnic núm. 2/18-A
07/11/2018 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma | Actos administrativos sujetos a autorización/inscripción