Comunicados Técnicos

Memòria de seguiment d'activitats - termini de presentació a l’AFA
Comunicat tècnic núm. 2/2023-AD
21/04/2023 - Activos digitales - Comunicado Técnico - Información periódica a remitir
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2022
Comunicat tècnic núm. 1/2023-AFA
20/01/2023 - Entidades Bancarias | Entidades Financieras No Bancarias de Crédito Especializado | Sociedades Financieras de Inversión | Agencias Financieras de Inversión | Sociedades Gestoras de Patrimonios | Asesores Financieros | Sociedades Gestoras de OIC | Agentes Financieros | Entidades de Pago | Entidades de Dinero Electrónico | OIC de Derecho Andorrano | OIC de Derecho Extranjero | Otros Productos de Inversión | Seguros y Reaseguros | Fondos y Planes de Pensiones | Mediadores | Activos digitales | Veedor | Proveïdors de serveis de finançament participatiu - Comunicado Técnico - Tasas y otras contraprestaciones