Concursos públicos - Edictos

En esta sección se pueden consultar los distintos concursos públicos de la AFA
Edicto Fecha Estado
Licitació d’un proveïdor de la plataforma tecnològica que permeti l'intercanvi bidireccional de la informació a reportar entre les entitats supervisades i l’AFA.
20-11-2023 En curso

Consultar la publicación

Contractació de dos experts independents per nomenar-los membres del Comitè Tècnic com a òrgan consultiu en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà i dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà. 27-09-2023 Adjudicado

Consultar la publicación

Licitació d’un proveïdor de la plataforma tecnològica de recollida de dades dels serveis d’inversió.
27-07-2023 Adjudicado

Consultar la publicación

Licitació dels serveis de manteniment, evolució, assistència i assessorament dels serveis i la infraestructura informàtica de l’AFA. 29-06-2023 Adjudicado

Consultar la publicación

Contractació de serveis d’assessorament i seguiment per a l’adaptació a la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades. 21-01-2022 Adjudicado

Consultar la publicación

Contractació de dos experts independents per nomenar-los membres del Comitè Tècnic com a òrgan consultiu en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà 30-11-2018 Adjudicado

Consultar la publicación

Adjudicació definitiva del subministrament d’una base de dades del software ORACLE per l’Autoritat Financera Andorrana 30-11-2018 Adjudicado

Consultar la publicación

Contractació de les assegurances D&O i RC Professional de l’Autoritat Financera Andorrana 22-11-2018 Cerrado

Consultar la publicación

S’adjudica definitivament la implantació d’una plataforma tecnològica que permeti l'intercanvi bidireccional de la informació a reportar entre les entitats supervisades i l’AFA 29-10-2018 Adjudicado

Consultar la publicación

Contractació de 2 lots d’assegurances per l’Autoritat Financera Andorrana 24-10-2018 Cerrado

Consultar la publicación

Contractació de dos experts independents per nomenar-los membres del Comitè Tècnic com a òrgan consultiu en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà 03-10-2018 Cerrado

Consultar la publicación

Implantació d’una plataforma tecnològica, que permeti l'intercanvi bidireccional de la informació a reportar entre les entitats supervisades i l’AFA 27-07-2018 Adjudicado

Consultar la publicación