Reglaments

Decret pel qual s’aproven determinades normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) i modifica el Decret pel qual s’aprova el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà.
Decret 12-12-2018
Dec 12, 2018 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Regulations - Accounting regulations
Reglament intern de funcionament del Comitè Tècnic com a òrgan consultiu del Govern d’Andorra en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà
Decret 12-12-2018
Dec 12, 2018 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Regulations - Accounting regulations
Decret relatiu a les condicions a aplicar als dipòsits corresponents a les reserves en garantia constituïts per les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col•lectiva del sistema financer andorrà
Decret 5-12-18
Dec 05, 2018 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies - Regulations - Regulations | Operating conditions & requirements | Collective Investment Schemes
Reglament relatiu al règim jurídic dels serveis de pagament i el diner electrònic i de les entitats de pagament i entitats de diner electrònic
Decret 28-11-2018
Nov 28, 2018 - Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Regulations - Regulations | Operating conditions & requirements
Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
Decret del 20-12-2017
Dec 27, 2017 - Insurance and Reinsurance - Regulations - Risk Management | Corporate Governance | Regulations | Administrative proceedings subject to authorization/registration | Solvency / Liquidity
Decret de 13-12-2017 relatiu a les condicions a aplicar als dipòsits corresponents a les reserves en garantia constituïts per les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva del sistema financer andorrà
Decret del 13-12-2017
Dec 13, 2017 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies - Regulations - Regulations
Marc comptable EOSF i OIC segons NIIF
Decret del 22-12-2016
Dec 22, 2016 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Regulations - Accounting regulations | Regulations
Decret del 7-12-16 relatiu a les condicions a aplicar als dipòsits corresponents a les reserves en garantia constituïts per les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col•lectiva del sistema financer andorrà
Decret del 07-12-2016
Dec 07, 2016 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies - Regulations - Regulations
Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança
Decret del 03-07-2002
Jul 03, 2002 - Insurance and Reinsurance - Regulations - Regulations | Fees and other expenses