Regulation under parliamentary debate

Pending debate / voting
Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

Check regulation

Proposició de llei dels actius virtuals

Check regulation

 

Approved and pending official publication