Regulation under parliamentary debate

Pending debate / voting

Projecte de llei d'organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats

CHECK

 

Approved and pending official publication
Projecte de llei del 4-10-2023 de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea

CHECK