Regulation under parliamentary debate

Pending debate / voting
  • Projecte de llei d'economia digital, l'emprenedoria i innovació

  • Proposició de llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain

Consultar

Consultar

 

Approved and pending official publication