Regulation under parliamentary debate

Pending debate / voting
Proposició de llei dels actius virtuals

Check regulation

Projecte de llei de recuperació i de resolució d'entitats bancàries i d'empreses d'inversió

Check regulation

 

Approved and pending official publication