Lleis

Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic
Llei 8/2018 i Llei 27/2018 - Decret del 06-02-2019 text refós
Feb 13, 2019 - Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Laws - Regulations | Fees and other expenses | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers
Llei 36/2018
Jan 23, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Insurance and Reinsurance - Laws - Regulations | Operating conditions & requirements
Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió
Llei 35/2018
Jan 23, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Laws - Regulations | Operating conditions & requirements | Solvency / Liquidity | Risk Management
Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d'inversions
Llei 20/2018
Oct 03, 2018 - Banks | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies - Laws - Regulations | Investor Protection
Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana
Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
Jul 04, 2018 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators - Laws - Fees and other expenses
Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer
Llei 7/1997 - Decret del 12-02-2014 text refós
Feb 19, 2014 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Laws - Regulations
Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera
Llei 8/2013 - Decret del 12-02-2014 text refós
Feb 19, 2014 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Regulations | Investor Protection
Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà
Llei 35/2010 - Decret del 12-02-2014 text refós
Feb 19, 2014 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Administrative proceedings subject to authorization/registration
Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà
Llei 10/2008 - Decret del 12-02-2014 text refós
Feb 19, 2014 - Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Investor Protection | Collective Investment Schemes
Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
Llei 7/2013
Jun 05, 2013 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Operating conditions & requirements
Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, de 14-5-2002
May 14, 2002 - Insurance and Reinsurance - Laws - Regulations | Fees and other expenses
Llei de creació de l'Oficina Andorrana d'Entitats d'Assegurança d'Automòbil, de 4-11-93
Nov 04, 1993 - Insurance and Reinsurance - Laws - Regulations
Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automobils
Dec 04, 1991 - Insurance and Reinsurance - Laws - Regulations