Comunicats Tècnics

Informe anual sobre la situació financera i de solvència
Comunicat Tècnic núm. 10-2019/A
Feb 12, 2019 - Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Regulations | Periodic information to be submitted
Requeriment d’informació en relació amb els llibres i registres obligatoris
Comunicat Tècnic núm. 9-2019/A
Feb 12, 2019 - Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Regulations
Reunions anyals permanents amb els auditors externs i l'actuari
Comunicat Tècnic núm. 7-2019/A
Feb 04, 2019 - Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Regulations
Autorització de l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 6-2019/A
Feb 04, 2019 - Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Regulations | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Informe anyal de prevenció i lluita contra el blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 5-2019/A
Feb 04, 2019 - Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Regulations
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 45/SGOIC
Jan 25, 2019 - Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Accounting regulations
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 46/SGOIC
Jan 25, 2019 - Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Accounting regulations
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 35/SFI; 35/AFI; 32/SGP; 25/ASF
Jan 25, 2019 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 34/SFI; 34/AFI; 31/SGP; 24/ASF
Jan 25, 2019 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Creació del Registre d'Actuaris de l'Autoritat Financera Andorrana
Comunicat Tècnic núm. 4-2018/A
Dec 03, 2018 - Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Regulations | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Requeriment d'informació en relació amb l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 3-2018/A
Dec 03, 2018 - Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Regulations | Periodic information to be submitted
Requeriment d'informació per iniciar el Registre d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores
Comunicat Tècnic núm. 2-2018/A
Nov 07, 2018 - Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Regulations | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 254/18
Aug 08, 2018 - Banks - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Accounting regulations | Solvency / Liquidity | Risk Management
Distribució a clients de classes de participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió
Comunicat Tècnic núm. 253/18-EB; 44/SGOIC; 33/SFI; 33/AFI; 30/SGP; 23/ASF
Aug 03, 2018 - Banks | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Non-bank Specialized Credit Institutions | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Investor Protection | Collective Investment Schemes | Regulations
Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries
Comunicat Tècnic núm. 245/18 bis
Jul 12, 2018 - Banks - Technical Communiqué - Corporate Governance | Regulations
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC
Comunicat Tècnic núm. 32/SFI; 32/AFI; 29/SGP; 22/ASF
Apr 17, 2018 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Fees and other expenses
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC
Comunicat Tècnic núm. 43/SGOIC
Apr 17, 2018 - Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Fees and other expenses
Adopció anticipada NIIF-UE (només SGOIC bancàries)
Comunicat Tècnic núm. 42/SGOIC
Mar 21, 2018 - Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Accounting regulations | Regulations
Adopció anticipada NIIF-UE
Comunicat Tècnic núm. 251/18
Mar 21, 2018 - Banks - Technical Communiqué - Accounting regulations | Regulations
Tramesa Estats Financers anuals auditats dels OIC
Comunicat Tècnic núm. 41/SGOIC
Mar 08, 2018 - Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Accounting regulations | Collective Investment Schemes
Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer
Comunicat Tècnic núm. 29/SFI; 29/AFI; 26/SGP; 19/ASF
Oct 03, 2017 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Regulations
Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer
Comunicat Tècnic 37/SGOIC
Oct 03, 2017 - Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Corporate Governance | Regulations
Recopilació de dades estadístiques
Comunicat Tècnic núm. 36/SGOIC
May 09, 2017 - Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Recopilació de dades estadístiques
Comunicat Tècnic núm. 249/17
May 09, 2017 - Banks - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Tramesa dels Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 248/17
Apr 20, 2017 - Banks - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Accounting regulations