Laws

Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació
Llei 42/2022
Dec 22, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Proveïdors de serveis de finançament participatiu - Laws - Regulations
Llei 35/2022, del 24 de novembre, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercats i els acords de garantia financera
Llei 35/2022, del 24 de novembre, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercats i els acords de garantia financera.
Dec 15, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Operating conditions & requirements | Investor protection | Regulations
Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
Llei 26/2022, del 14-07-2022
Aug 03, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Euro
Llei 5/2022, del 3 de març, d’aplicació de sancions internacionals
Llei 5/2022, del 3-3-2022
Mar 24, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators - Laws - Regulations
Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Llei 37/2021, del 16-12-2021
Jan 05, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators | Overseer | Digital assets - Laws - AML/CFT | Regulations
Llei 15/2021, del 17 de juny, de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge
Llei 15/2021
Jul 15, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Other Investment Products | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS - Laws - Regulations
Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió
Llei 7/2021 – Deroga Llei 8/2015
May 19, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Regulations | Recovery & Resolution
Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del sars-CoV-2
Llei 5/2020 - Deroga Llei 3/2020
Apr 30, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Mediators - Laws - Regulations | Periodic information to be submitted | COVID-19
Llei 8/2013, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat, els acords de garantia financera i les operacions amb derivats extraborsaris i de finançament de valors
Llei 8/2013 - Decret del 19-02-2020 text refós
Feb 26, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Advisors | Financial Investment Agencies | Financial Agents | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Operating conditions & requirements | Regulations | Investor protection
Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Llei 14/2017 - Decret del 19-02-2020 text refós
Feb 26, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Financial Advisors | Financial Agents | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators - Laws - AML/CFT | Regulations
Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra
Llei 7/2013 - Decret del 19-02-2020 text refós
Feb 26, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Financial Advisors | Financial Agents | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Operating conditions & requirements
Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà
Llei 35/2010 - Decret del 19-02-2020 text refós
Feb 26, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Financial Advisors | Financial Agents - Laws - Administrative proceedings subject to authorization/registration
Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Llei 21/2019
Jan 15, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators | Digital assets - Laws - Regulations | AML/CFT
Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana
Decret del 17-07-2019 text refós
Jul 24, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators | Digital assets | Proveïdors de serveis de finançament participatiu | Overseer - Laws - Fees and other expenses
Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà
Llei 10/2008 - Decret del 12-02-2014 text refós
Feb 19, 2014 - Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Investor protection | Collective Investment Schemes