Technical Communiqué

Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2022
Comunicat tècnic núm. 1/2023-AFA
Jan 20, 2023 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators | Digital assets | Overseer | Proveïdors de serveis de finançament participatiu - Technical Communiqué - Fees and other expenses
Coixí anticíclic 1r trimestre 2023
Comunicat tècnic núm. 7-2022-SF
Dec 30, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Macroprudential | Solvency
Coixí anticíclic 4t trimestre 2022
Comunicat tècnic núm. 6/2022-SF
Sep 30, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Macroprudential | Solvency
Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica
Comunicat tècnic núm. 5/2022-SF
Aug 02, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Regulations | Solvency | Macroprudential
Coixí anticíclic 3r trimestre 2022
Comunicat tècnic núm. 4/2022-SF
Jun 30, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Macroprudential | Solvency
Renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer. Canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades
Comunicat tècnic núm. 6-2020-SF bis
May 09, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Financial Agents - Technical Communiqué - Corporate Governance | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Coixí anticíclic 2n trimestre 2022
Comunicat tècnic núm. 2/2022-SF
Mar 31, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Macroprudential | Solvency
Aplicació de sancions internacionals
Comunicat tècnic núm. 2/2022-AFA
Mar 25, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators - Technical Communiqué - Regulations
Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada
Comunicat tècnic núm. 1/2021-SF bis
Jan 27, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Regulations | Corporate Governance | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions.
Comunicat tècnic núm. 1/2022-SF
Jan 25, 2022 - Banks | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Financial Advisors | Wealth Management Companies | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Administrative proceedings subject to authorization/registration | Regulations
(DEROGAT) Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2021
Comunicat tècnic núm. 1/2022-AFA
Jan 24, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Insurance and Reinsurance | Other Investment Products - Technical Communiqué - Fees and other expenses
Coixí anticíclic 1r trimestre 2022
Comunicat tècnic núm. 4/2021-SF
Dec 30, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Solvency | Macroprudential
Coixí anticíclic 4t trimestre 2021
Comunicat núm. 3/2021-SF
Oct 01, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Solvency | Macroprudential
Coixí anticíclic 4t trimestre 2021
Comunicat tècnic núm. 3/2021-SF
Oct 01, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Solvency | Macroprudential
Coixí anticíclic 3r trimestre 2021
Comunicat tècnic núm. 2/2021-SF
Jul 01, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Solvency | Macroprudential
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF bis
May 10, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Investor protection
Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada
Comunicat tècnic núm. 1/2021-SF
Apr 26, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Regulations | Corporate Governance | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF
Jul 07, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Financial Advisors | Financial Agents | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Investor protection
Renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer. Canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades
Comunicat tècnic núm. 6/2020-SF
Jun 29, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Corporate Governance | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Transparència i informació als clients: tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables
Comunicat tècnic núm. 5/2020-SF
Apr 09, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Investor protection
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
Mar 08, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Fees and other expenses
Derogació
Comunicat núm. 38/SGOIC - Derogació Comunicats tècnics INAF
Dec 22, 2017 - Collective Investment Schemes Management Companies | Andorran CIS | Foreign CIS - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Regulations | Collective Investment Schemes