Technical Communiqué

Coixí anticíclic 3r trimestre 2021
Comunicat núm. 2/2021-SF
Jul 01, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Solvency | Macroprudential
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Comunicat núm. 7/2020-SF bis
May 10, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Investor protection
Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada
Comunicat núm. 1/2021-SF
Apr 26, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Regulations | Corporate Governance | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA
Comunicat tècnic núm. 4/2020-SF bis
Nov 27, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF
Jul 07, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Financial Advisors | Financial Agents | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Investor protection
Renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer. Canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades
Comunicat tècnic núm. 6/2020-SF
Jun 29, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Corporate Governance | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Transparència i informació als clients: tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables
Comunicat tècnic núm. 5/2020-SF
Apr 09, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Investor protection
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA
Comunicat tècnic núm. 4/2020-SF
Feb 17, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Avaluació de la idoneïtat
Comunicat tècnic núm. 3/2019-SF
Aug 16, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Regulations | Operating conditions & requirements | Investor protection
Requeriment d'informació en relació amb els càrrecs de l'Alta Direcció
Comunicat tècnic núm. 2/2019-SF
Jul 31, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Requeriment d'informació semestral - article 20.4 Llei 8/2013
Comunicat tècnic núm. 1/2019-SF
Jul 31, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Contingut mínim dels registres d’ordres i d’operacions
Comunicat tècnic núm. 257/19-EB; 47/19-SGOIC; 36/19-SFI; 36/19-AFI; 33/19-SGP
Apr 12, 2019 - Banks | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Operating conditions & requirements | Investor protection | Regulations
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
Mar 08, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Fees and other expenses
Distribució a clients de classes de participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió
Comunicat Tècnic núm. 253/18-EB; 44/18-SGOIC; 33/18-SFI; 33/18-AFI; 30/18-SGP; 23/18-ASF
Aug 03, 2018 - Banks | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Investor protection | Collective Investment Schemes | Regulations
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC
Comunicat Tècnic núm. 32/SFI; 32/AFI; 29/SGP; 22/ASF
Apr 17, 2018 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Fees and other expenses
Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer
Comunicat Tècnic núm. 28/SFI; 28/AFI; 25/SGP; 18/ASF
Oct 03, 2017 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Regulations | Risk Management
Tarifes a disposició del públic
Comunicat Tècnic núm. 27/14-SFI; 27/14-AFI; 24/14-SGP; 17/14-ASF
Jul 31, 2014 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Regulations | Fees and other expenses
Dipòsits de valors i altres títols en custòdia. Complement Pla Comptable
Comunicat Tècnic núm. 25/SFI; 25/AFI
Jan 17, 2013 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies - Technical Communiqué - Regulations | Accounting regulations
Comptabilització Impost sobre societats. Complement Pla Comptable
Comunicat Tècnic núm. 24/SFI; 24/AFI; 22/SGP; 16/ASF
Jan 11, 2013 - Financial Investment Companies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Financial Investment Agencies - Technical Communiqué - Regulations
Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció. Consideracions, criteris i documentació.
Comunicat Tècnic núm. 22/SFI; 22/AFI; 20/SGP; 13/ASF
Dec 09, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Guide | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Informe complementari d'auditoria
Comunicat Tècnic núm. 19/SFI; 19/AFI; 17/SGP
Oct 21, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Operacions amb entitats i persones vinculades
Comunicat Tècnic núm. 20/SFI; 20/AFI; 18/SGP
Oct 21, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Guide
Inscripció dels OIC de dret estranger
Comunicat Tècnic núm. 18/SFI; 18/AFI
May 27, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies - Technical Communiqué - Regulations
Model de contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres
Comunicat Tècnic núm. 15/SFI; 15/AFI; 15/SGP
May 27, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies - Technical Communiqué - Regulations
Comptes globals o òmnibus
Comunicat Tècnic núm. 14/SFI; 14/AFI; 14/SGP
May 27, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies - Technical Communiqué - Regulations
Informe anyal blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 13/SFI; 13/AFI; 13/SGP
May 27, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Normes relatives a control intern
Comunicat Tècnic núm. 10/SFI; 10/AFI; 10/SGP; 10/ASF
May 27, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Regulations
Principi d’importància relativa en l’elaboració de l’informe d’auditoria sobre els estats financers
Comunicat Tècnic núm. 9/SFI; 9/AFI; 9/SGP; 9/ASF
May 27, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Regulations
Normes ètiques i de conducta
Comunicat Tècnic núm. 7/SFI; 7/AFI; 7/SGP; 7/ASF
May 27, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Regulations | Investor protection
Organigrama de l’entitat
Comunicat Tècnic núm. 5/SFI; 5/AFI; 5/SGP; 5/ASF
May 27, 2011 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Financial Advisors | Wealth Management Companies - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted