Technical Communiqué

Coixí anticíclic 4t trimestre 2021
Comunicat núm. 3/2021-SF
Oct 01, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Solvency | Macroprudential
Coixí anticíclic 3r trimestre 2021
Comunicat núm. 2/2021-SF
Jul 01, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Regulations | Solvency | Macroprudential
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Comunicat núm. 7/2020-SF bis
May 10, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Investor protection
Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada
Comunicat núm. 1/2021-SF
Apr 26, 2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Regulations | Corporate Governance | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA
Comunicat tècnic núm. 4/2020-SF bis
Nov 27, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF
Jul 07, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Financial Advisors | Financial Agents | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Investor protection
Renovació del càrrec dels membres del consell d’administració de les entitats operatives del sistema financer. Canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades
Comunicat tècnic núm. 6/2020-SF
Jun 29, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Corporate Governance | Administrative proceedings subject to authorization/registration
Transparència i informació als clients: tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables
Comunicat tècnic núm. 5/2020-SF
Apr 09, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Technical Communiqué - Investor protection
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA
Comunicat tècnic núm. 4/2020-SF
Feb 17, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Avaluació de la idoneïtat
Comunicat tècnic núm. 3/2019-SF
Aug 16, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Regulations | Operating conditions & requirements | Investor protection
Requeriment d'informació en relació amb els càrrecs de l'Alta Direcció
Comunicat tècnic núm. 2/2019-SF
Jul 31, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Requeriment d'informació semestral - article 20.4 Llei 8/2013
Comunicat tècnic núm. 1/2019-SF
Jul 31, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted
Notificació d'incidents
Comunicat tècnic núm. 12/19-EP
Jul 31, 2019 - Payment Institutions - Technical Communiqué - Regulations
Tarifes a disposició del públic
Comunicat tècnic núm. 10/19-EP
Jul 31, 2019 - Payment Institutions - Technical Communiqué - Regulations
Informe anyal blanqueig
Comunicat tècnic núm. 8/19-EP
Jul 31, 2019 - Payment Institutions - Technical Communiqué - Regulations
Normes relatives a control intern
Comunicat tècnic núm. 7/19-EP
Jul 31, 2019 - Payment Institutions - Technical Communiqué - Regulations
Informe complementari d'auditoria
Comunicat tècnic núm. 9/19-EP
Jul 31, 2019 - Payment Institutions - Technical Communiqué - Regulations
Materialitat
Comunicat tècnic núm. 6/19-EP
Jul 31, 2019 - Payment Institutions - Technical Communiqué - Regulations
Normes ètiques i de conducta
Comunicat tècnic núm. 5/19-EP
Jul 31, 2019 - Payment Institutions - Technical Communiqué - Regulations
Organigrama de l'entitat
Comunicat tècnic núm. 4/19-EP
Jul 31, 2019 - Payment Institutions - Technical Communiqué - Regulations
Informació mensual entitats sota el règim d'exempcions
Comunicat tècnic núm. 3/19-EP
Jul 31, 2019 - Payment Institutions - Technical Communiqué - Regulations
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
Mar 08, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Fees and other expenses