Regulations

Decret 71/2023, del 8-2-2023, de modificació del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa
Decret 71/2023
Feb 15, 2023 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators | Digital assets - Regulations - Regulations
Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital
Decret 478/2022
Nov 30, 2022 - Overseer | Digital assets - Regulations - Regulations | Administrative proceedings subject to authorization/registration | Operating conditions & requirements