Regulations

Reglament de desenvolupament de la Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers
Decret 06/03/2019
Mar 13, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Insurance and Reinsurance - Regulations - Regulations | Operating conditions & requirements
Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
Decret del 20-12-2017
Dec 27, 2017 - Insurance and Reinsurance | Mediators - Regulations - Risk Management | Corporate Governance | Regulations | Administrative proceedings subject to authorization/registration | Solvency | Liquidity
Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança
Decret del 03-07-2002
Jul 03, 2002 - Insurance and Reinsurance - Regulations - Regulations | Fees and other expenses