Laws

Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Jan 05, 2022 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators - Laws - AML/CFT | Regulations
Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del sars-CoV-2
Llei 5/2020 - Deroga Llei 3/2020
Apr 30, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Mediators - Laws - Regulations | Periodic information to be submitted | COVID-19
Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Llei 14/2017 - Decret del 19-02-2020 text refós
Feb 26, 2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Financial Advisors | Financial Agents | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators - Laws - AML/CFT | Regulations
Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
Decret del 17-07-2019 text refós
Jul 24, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators - Laws - Fees and other expenses
Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers
Llei 36/2018
Jan 23, 2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Insurance and Reinsurance - Laws - Regulations | Operating conditions & requirements
Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
Llei 12/2017
Jul 19, 2017 - Insurance and Reinsurance | Mediators - Laws - Regulations | Solvency | Liquidity
Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor
Llei 13/2013
Jul 10, 2013 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Insurance and Reinsurance | Mediators - Laws - Regulations | Investor protection
Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automobils
Apr 07, 2006 - Insurance and Reinsurance - Laws - Regulations
Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, de 14-5-2002
May 14, 2002 - Insurance and Reinsurance - Laws - Regulations | Fees and other expenses
Llei de creació de l'Oficina Andorrana d'Entitats d'Assegurança d'Automòbil, de 4-11-93
Nov 04, 1993 - Insurance and Reinsurance - Laws - Regulations